Mesekönyv amit imádnak a kicsik

A felnövekvő lurkónak nagy szüksége van arra, hogy mesekönyv olvasásával átlássa a klasszikus emberi viszonyokat

A mesekönyv igazi emberekhez hasonló, összetett és életszerű figurák segítségével a ifjoncok nem tudnák olyan könnyen megérteni a jó és a rossz közötti különbséget, mint a szélsőséges jellemek példáján. A Meséld mesekönyv weblapon található még több adat. A mesekönyv üzenetét minimum olyan jól lehet grafikázni, mint megalkotni magát a fabulát. A meseillusztráláshoz gyermeki látásmód és jó pszichológiai vénák kellenek, melyekkel azonosulni lehet a gyermeki lélektan rejtelmeivel.

Sok modern mesetörténettel ellentétben, a mesekönyv történeteiben a gonoszság éppúgy jelen van, mint az erény. A jó és a rossz részben minden mesében alakot ölt valamelyik karakterben, és megnyilvánul cselekedeteiben, mint ameddig mindkettő jelen van az életben és minden emberben is. Ez a kettősség viszi azt az erkölcsi problémát, amelynek megoldásáért küzdeni kell. A népmesék a megélhetési problémákat mindig lényegre törően és egyértelműen fogalmazzák meg. Így a csemete a mondanivaló lényegével kerül szembe, míg a bonyolultabb cselekmény csak összezavarná a lurkót. A mesekönyv minden tényállást egyszerűsít. Alakjait precíz vonallal rajzolja meg, a részletek közül csak a legfontosabbakkal foglalkozik. Szereplőiben árnyalatnyi az egyéni vonás, inkább típusokat képviselnek.

Forrás: meseld.hu, 2018-11-29 12:28