Olvass mesét kicsiknek a népek meséiből

Címkék: népek meséi, gyerek illusztrációk, mese, népmese, mese grafika, magyar népmesék

A nagy mesék ideje soha nem évül el. A mesékre folyton igény van, ugyanis mindenki vágyódik a bűvöletre a borzongásra. A mese ugyanakkor roppant módon hasznos és elengedhetetlen a csemete előrelépése szempontjából tudniillik annak segítségével terjed fantáziája, szókészlete, a mese szereplőivel azonosulva átélhet másféle körülményeket feloldhatja a benne felhalmozott feszültséget. A felnövekvő kölyöknek bazinagy igénye akad arra, hogy átlássa az szimpla emberi összefüggéseket, szimpatizáljon a hősökkel, és felismerje a rosszakarókat. A vitézek jellemébe bújva éli meg a veszélyt, a megmenekülést, az mókát a bánatot, küzd az igazságért, és nyeri el méltó jutalmát – vagy büntetését. A kicsikben így maradnak meg az erkölcsi tanulságok. A mesék nem csak szórakoztatnak, hanem tekintélyes részben nevelnek is: az életről oktatnak, érzelmi kapaszkodókat adnak és pártfogolják az egyediség fejlődését. A népmesék az egzisztenciális nehézségeket mindig tömören és nyilvánvalóan fogalmazzák meg. Így a ifjonc a mondanivaló lényegével kerül szembe, míg a bonyolultabb cselekmény csak összezavarná a gyereket. A mese minden állapotot egyszerűsít. Alakjait határozott vonallal rajzolja meg, a részletek közül csak a legfontosabbakkal foglalkozik. résztvevőiben csekély az egyéni vonás, inkább típusokat képviselnek. Sok modern mesetörténettel ellentétben, a mesékben a rossz éppúgy jelen van, mint az erény. A jó és a rossz szinte minden mesében alakot ölt valamelyik karakterben, és megnyilvánul cselekedeteiben, mint ahogy mindkettő jelen van az életben és minden emberben is. Ez a kettősség viszi azt az erkölcsi problémát, amelynek megoldásáért küzdeni kell. A valóságos emberekhez hasonló, komplikált és életszerű figurák segítségével a ifjoncok nem tudnák olyan könnyen megérteni a jó és a rossz közötti különbséget, mint a rendkívüli jellemek példáján. A mese az egyetlen irodalmi műfaj, amely irányt mutat a gyermeknek hogyan fedezze fel azonosságtudatát, miszerint leli meg lényét az életben. A mese azt sugallja, hogy a boldog, tartalmas életet bárki elérheti - de csak akkor, ha nem futamodik meg a veszélyek elől, mert az igazi identitáshoz csakis rajtuk keresztül vezet az út. A mese lényegében azt ígéri, hogy ha valaki útnak ered ezen a meghökkentő és veszélyes úton, a jóakaratú hatalmak megsegítik, és végül eléri célját. De arra is figyelmeztet, hogy a gyávákra és kishitűekre, kik elrettennek énjük megismerésének kockázatától, fásult lét vár - ha ugyan nem történik valami nagyobb bajuk. .. Meseillusztráció, népmese: ide kattintson a részletekért.. A fabula üzenetét minimum olyan remekül lehet grafikázni, akár megírni magát a mesét. A meseillusztráláshoz gyermeki látásmód és nagyon jó érzelmi vénák kellenek, melyekkel azonosulni lehet a gyermeki lélektan rejtelmeivel. A mesékből ki lehet emelni részleteket, amelyeket aztán illusztrációként, vagy faliképként a csöppség viszontláthat. Ily módon a favorizált fabulabeli eszményképét, vagy mesebeli helyét többnyire láthatja. A meseillusztrálások úgy készülnek nálunk, hogy a szülő a kiválasztott mesékből azt a részt elküldi cégünkhöz, amelyet szeretne a gyerekszobában látni képként. Arra is van mód, hogy rengeteg fabulából egy kis képes mesekönyvet készítsünk személyre szabva a sarj igényeinek megfelelően.

Forrás: meseld.hu, 2016-08-24 20:51