Olvass mesét apróknak a népek fabuláiból

Kiemelt téma: gyerekmesék, mese

A nagy mesék ideje sosem jár le. A mesékre töretlenül kereslet van, mert mindenki vágyakozik a varázslatra a borzongásra. A mese azonkívül rettentően előnyös és fontos a gyerek változása nézőpontjából merthogy annak segítségével bővül képzelőtehetsége, szókészlete, a mese szereplőivel azonosulva átérezhet eltérő helyzeteket feloldhatja a benne felhalmozott feszültséget. A felcseperedő ifjoncnak nagy igénye akad arra, hogy átlássa az szerény humán kötelékeket, szimpatizáljon a hősökkel, és megismerje a rosszakat. A vitézek karakterébe bújva éli meg a veszélyt, a megmenekülést, az derűt a keserűséget, vív az igazságért, és nyeri el megérdemelt jutalmát – vagy büntetését. Az aprókban így rögzülnek az erkölcsi tanulságok. A mesék nem csak szórakoztatnak, hanem nagy részben nevelnek is: az életről oktatnak, érzelmi kapaszkodókat adnak és pártfogolják a személyiség alakulását. A népmesék az egzisztenciális problémákat mindig tömören és nyilvánvalóan fogalmazzák meg. Napjainkban a népek meséi, meseillusztrálás meglehetősen keresett téma. Így a ifjonc a kérdés lényegével szembesül, míg a nyakatekertebb cselekmény csak összezavarná Őt. A mese minden állapotot egyszerűsít. Alakjait határozott vonallal alkotja meg, a részletek közül csak a legfontosabbakkal foglalkozik. résztvevőiben pici az egyéni vonás, inkább típusokat képviselnek. Több modern mesetörténettel ellentétben, a mesékben a rossz éppúgy jelen van, mint az erény. A jó és a rossz szinte minden mesében alakot ölt valamelyik karakterben, és megnyilvánul cselekedeteiben, mint ahogy mindkettő jelen van az életben és minden emberben is. Ez a kettősség hordozza azt az erkölcsi problémát, amelynek megoldásáért küzdeni kell. A igazi emberekhez hasonló, komplikált és életszerű figurák segítségével a gyerekek nem tudnák olyan egyszerűen megérteni a jó és a rossz közötti különbséget, mint a szélsőséges karakterek példáján. A mese az egyetlen egy irodalmi műfaj, amely irányt mutat a csemetének hogyan derítse fel identitását, mi módon leli meg helyét az életben. A mese azt sugallja, hogy a boldog, tartalmas életet bárki elérheti - de csak akkor, ha nem futamodik meg a veszélyek elől, mert az igazi identitáshoz csakis rajtuk keresztül vezet az út. A történet lényegében azt ígéri, hogy ha valaki indul ezen a rémséges és veszedelmes csapáson, a emberséges hatalmak megsegítik, és végül eléri célját. De arra is figyelmeztet, hogy a gyávákra és kishitűekre, kik visszahőkölnek énjük megismerésének kockázatától, besavanyodott lét vár - ha ugyan nem történik valami nagyobb bajuk. ... A mese tartalmát minimum olyan jól lehet illusztrálni, akár megalkotni magát a históriát. A meseillusztráláshoz gyermeki látásmód és nagyon jó lelki adottságok kellenek, melyekkel azonosulni lehet a gyermeki lélektan rejtelmeivel. A fabulákból ki lehet ragadni részleteket, amelyeket aztán képként, vagy poszterként a ifjonc viszontláthat. Ily módon a favorizált fabulabeli példaképét, esetleg mesebeli helyét többnyire láthatja. A mese illusztrálások aszerint készülnek nálunk, hogy a szülő a kiválasztott fabulából azt a részt elküldi nekünk, amit szeretne a gyerekszobában látni rajzként. Arra is van lehetőség, hogy rengeteg meséből egy kis képeskönyvet alkossunk személyre szabva a ifjonc igényeinek megfelelően.

Forrás: meseld.hu, 2016-08-10 18:18